--->

PDS Data Products

Data Set ID : MSL-M-CHEMIN-2-EDR-V1.0
Release : 0011
Data Set Name : MSL MARS CHEMISTRY & MINERALOGY X-RAY INSTRUMENT 2 EDR V1.0
Description : MSL Release 11 includes CheMin raw data products from MSL Sols 1063 - 1159, August 2 - November 10, 2015.